1. Projektgrunde

  2. Erhvervsejd.

Odense

Projektgrund synlig direkte fra motorvejen

Kærvejen – en central placering i Danmark ...


Grundareal: 21.607 m2 Hent pdf
Matr. nr.: 6ak, Over Holluf By, Fraugde
Områdets anvendelse: Erhverv  
Begbyggelsens omfang og placering:   Max 40% bebyggelse, rumfang max 3 m3/m2. Byggehøjde max 3 etager inkl. udnyttelig tagetage, max 12 m over terræn.  
Forsyningsforhold: Køber afholder udgifter til den fremtidige ønskede forsyning af el, vand, afløb, kloakering, varme og antenne m.v.  
Forureningsoplysninger:  -  Hent pdf
Lokalplan: 4-596
Kommuneplan: 4.EC13 Hent pdf
Pris: Efter nærmere forhandling  

Den centrale placering af projektgrunden giver mange muligheder for udnyttelse.

Hent pdfSom inspiration har vi lavet en lille folder med et forslag, hvor grunden udnyttes som erhvervspark med plads til virksomheder af forskellig størelse. En oplagt idé, da området er meget centralt placeret med gode eksponeringsmuligheder og nem adgang til forsknings- og uddannelsesmiljøet. 

HEXAGON Ejendomme A/S · Albanigade 44 · 5000 Odense C

Tlf. 24 20 64 70